MutluSoft Web Tasarım Logo

Hayallerinizi internet dünyasına taşıyalım...

Detaylar...

 

Valid XHTML 1.0 Transitional     Valid CSS!

Bilindiği gibi 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan tasarıda web sitenizde aşağıdaki maddeleri yayınlamalısınız.

Şirketlerin web sitelerinde neler bulunmalı ?
Şirketlerin 3 yıllık finansal tablosu.
Kanunen verilmesi gereken ilanlar.
Şirketlerin, pay sahipleri veya ortakları açısından önem taşıyan açıklamaları.
Şirketlerin, yönetim ve genel kurul toplantı bilgileri.
Şirketlerin ortaklarına veya pay sahiplerine sunması gereken belgeler.
Her türlü çağrı, oy verme ve basın açıklaması.
Şirketin sicil numarası
Ticaret Unvanı,
İşletmenin Merkezi,
Taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarı,
Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile müdürlerin adları-soyadları.

Biz de bunları göz önüne alarak gerekli yazılımları ve programları bitirmiş ve yasaya hazır bulunmaktayız. TTK uyumlu web sitenizi şimdi yaptırmak için WEB SİTESİ TALEP FORMU'muzu doldurarak bizden fiyat teklifi alabilirsiniz.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Web sitesi zorunluluğu kanunu ne zaman geldi?
Web sitesi zorunluluğu Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 14 Şubat 2011 tarihli 27846 sayılı kanunu ile 01.07.2012 tarihinde zorunlu hale getirilmiştir.

İçerik yönetim sistemi gerekli midir?
Web sitenizin içeriğini istediğiniz zaman yeni bir ürünü yayınlamak ya da kaldırmak, web sitenizin tanıtımını ve bilgilerini istediğiniz düzeyde ayarlayabilmek ve bu işlemleri kimseye bağlı kalmadan yapmak için sizin açınızda faydalıdır. Kanunca içerik yönetimi şart değildir.

Hangi şirketlere web sitesi zorunlu hale geliyor?
Sadece sermaye şirketleri bu uygulama içerisindedir. Kanuna göre sermaya şirketleri ise; Anonim Şirketleri, Limited Şirketleri ve Sermayesi paylarla bölünmüş komandit şirketlerdir.

Kanuna uygun web sitenizi tasarlatacağınız firmayı nasıl seçersiniz?

 • Hizmet kalitesi yüksek ve kesinlikle kurumsal bir firma olmalıdır.
 • Yayınlanan kanun hakkında sizin bilgilenmenizi sağlamalıdır.
 • Gereken tüm hizmetleri (domain,hosting,e-posta v.b.) sağlayan bir firma olmalıdır.
 • Web sitesi geliştirilebilir ve yeniliklere açık olmalıdır.
 • Her alanda tam destek alabileceğiniz bir firma olmalıdır.

Web sitesinde neler bulunmalı?
 • 3 yıllık finansal tablo
 • Kanunen şirketin vermesi gereken ilanlar
 • Pay sahipleri veya ortakları açısından önem taşıyan açıklamalar
 • Yönetim kurulu ile genel kurul toplantılarının bilgileri
 • Ortaklara veya pay sahiplerine sunulması gereken belgeler
 • Her türlü çağrı, oy verme, basın açıklamaları.
 • Şirketin sicil numarası
 • Ticaret Unvanı,
 • İşletmenin Merkezi,
 • Taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarı,
 • Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile müdürlerin adları-soyadları.

TTK web sitesi zorunluluğu ile neyi amaçlıyor?
 • Kuracağınız web sitesi ile firmanıza her yerden, herkesin kolayca ulaşabileceği bir veri ortamı yaratmış olacaksınız. Yeni TTK tasarısı da bu yüzden ilan edilmiştir.
 • Sonuç olarak; sermaye şirketlerinin web sitesi yapması, kamuyu aydınlatmak ve bilgilendirmek dışında, şirket tanıtımı yapmasını sağlamaktır.

Ne kadar süre içerisinde web sitesi yapılması gerekiyor?
Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içerisinde internet sitesi oluşturmayan şirket yöneticileri, 6 aya kadar hapis ve 300 güne kadar adli para cezasına çarptırılacaktır.

Avantajları neler?
 • Daha geniş kitlelere ulaşabilecek,
 • Yenilenen standart ve hizmetlerle her alanda bilgi akışı sağlayabilecek,
 • Rekabet edilebilirliğiniz ve ulaşılabilirliğiniz artmış olacaktır.

Duyurular

 • Şirketin kanunen yapması gereken ilanlar
 • Pay sahipleri ve ortakları açısından önem taşıyan açıklamalar
 • Yönetim kurulu toplantılarının yapılması ile ilgili gerekli belgelerin açıklanması
 • Bu kurullara ilişkin davetlerin yapılması, oy verme, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu ve yararlı görülen hizmet ve bilgilerin sunulması
 • Pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü diğer konular

Finansal Durum

 • Finansal tablolar, bunların dipnotları, yıllık rapor, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna ilişkin yıllık değerleme açıklaması
 • Denetçilerin raporları ve yetkili kurul ve bakanlıkların istedikleri pay sahiplerinin ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin olarak şirketin bildirimleri

Hangi Şirketler Web Sitesi Yapmak Zorunda Kalacaklar?

Sanıldığının aksine, tüm şirketler değil, sadece sermaye şirketleri web sitesi yaptırmak zorundadırlar. Tasarıya göre sermaye şirketleri ise şunlardır:

 • Anonim Şirketler
 • Limited Şirketler
 • Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler

Dolayısıyla; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, tasarıya uygun biçimde hazırlanmış, web sitelerine sahip olmak zorundadırlar.

Tasarı Web Sitesini Zorunlu Kılmakla Neyi Amaçlıyor?

Web sitesi, herkesin, her yerden kolayca erişebileceği bir veri ortamıdır. Yeni TTK tasarısı, web sitesini bu yüzden zorunlu kılmaktadır.

Şahıs şirketlerinde az sayıda ortak vardır ve bu ortaklar iletişim halindedirler. Bu yüzden şahıs şirketlerinin, ortaklarını web sitesi üzerinden bilgilendirmek gibi bir sorunları yoktur. Şahıs şirketlerinin ortaklarının yanında kamuyu bilgilendirmesi de beklenmemektedir. Çünkü, şahıs şirketleri, kamunun genelini ilgilendirmeyecek kadar küçük çaplıdır. Dolayısıyla şahıs şirketlerinin web sitesi yapmasının zorunlu kılınması anlamlı olmayacaktır. Bu şirketlerin web sitesi yapması, kamuyu aydınlatmak ya da ortakları bilgilendirmekten ziyade, şirket tanıtımı yapması demektir.

Sermaye şirketlerinde çok sayıda -özellikle anonim şirketlerde milyonlara ulaşan sayıda- ortak mevcuttur. Ve bu şirketlerin sermayeleri de genellikle kamuyu ilgilendirebilecek kadar büyüktür. Sermaye şirketlerindeki gelişmeler doğrudan ya da dolaylı olarak milyonlarca insanı etkileyebilir. Sermaye şirketi ortaklarının çok sayıda olması; tamamının karar alıcı durumda olamaması ve tamamının şirket hakkında bilgi sahibi olamaması sonuçlarını doğurur. Ayrıca piyasayı etkileme güçleri yüksek olduğundan, bu şirketlerdeki gelişmeler kamuyu ilgilendirmektedir. İşte tasarının gerekçesi de tam olarak bu sorunları çözmek… Yani sermaye şirketlerinin ortaklarını ve kamuyu şirketteki gelişmeler konusunda daha etkin biçimde bilgilendirmeye zorlamak.

Hiç Web Sitesi Yaptırmayan ya da Yasaya Uygun Web Sitesi Yaptırmayan Sermaye Şirketleri Ne Olacak?

Tasarının yasalaştığı tarihten itibaren 3 ay içinde hiç web sitesi yaptırmayan ya da yasaya uygun web sitesi yaptırmayan; anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette komandite ortaklar 6 aya kadar hapis ve 100 günden 300 güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılacaklar.

Bunun yanında; web sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan; anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette komandite ortaklardan failler (bu kişilerden söz konusu fiili işleyenler) üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılacaklardır.

Bu Konuyla ilgili Bazı Medya Haberleri

ANKARA -

TBMM Adalet Komisyonu, 22. Dönemde Genel Kurul’da görüşülemediği için kadük olan ve bu dönem hükümet tarafından yenilenen 1535 maddelik Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nı kabul etti. Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, tasarının kabul edilmesinden sonra yaptığı konuşmada, tasarıda bazı eksiklikler ve uyumsuzluklar bulunduğunu belirterek, Genel Kurul’da önergelerle gerekli düzenlemelerin yapılacağını söyledi.

Ahmat İyimaya, “Bazı bilim adamları teknik arıza sebebiyle oluşacak otobüs kazalarında üretici firmanın sorumluluğunun ortadan kalktığını söylüyorlar. Bunları düzeltmemiz lazım” dedi.

İyimaya, değişiklik önergelerinin hazırlanması için milletvekilleri ve bilim adamlarının katılacağı bir çalışma komisyonu oluşturacağını da sözlerine ekledi.

50 YILLIK KANUN DEĞİŞİYOR

Adalet Komisyonu, 1957 yılından beri uygulanan Türk Ticaret Kanunu’nu yürürlükten kaldıran, AB’nin ticaret hukukuna ilişkin müktesebatını Türk hukukuna uyumlaştıran, teknolojik gelişmelerin ticaret hukukuna etkileri konusunda çağdaş düzenlemeler içeren 1535 maddelik tasarıyı 18 Nisan 2007’de benimsemiş ancak tasarı TBMM Genel Kurulunda ele alınamamıştı.

İNTERNET SİTESİ ZORUNLULUĞU

Tasarıya göre, her şirket, internet sitesi kurmak zorunda olacak. Her sermaye şirketinin, bir internet sitesi olacak. Bu sitede, şirket ilanları, pay sahipleri ve ortakları açısından önem taşıyan açıklamalar, finansal tablolar, raporlar, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarına ilişkin bilgiler yayınlanacak. İnternet sitesini konulmasına gereken bir içerik konulmamışsa, hukuka aykırılığın ve yönetim kurulunun görevini yerine getirmemesinin bütün sonuçları doğacak. İçerik, en az 6 ay süreyle şirketin internet sitesinde yer alacak, yoksa konulmamış sayılacak.

Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde internet sitesini oluşturmayan veya bilgi toplumu hizmetlerine uygun hale getirmeyen şirket yöneticileri, 6 aya kadar hapis ve 300 güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.